AI i rekrytering: Mångfaldens mirakel eller snedvriden spegel?

av | 2023-11-17 | Arbetsmarknad, Chefsskap, Gentelligens, Ledarskap

Äntligen mångfalden i våra organisationer är löst via AI. Not!?

 

AI: s Användning inom Bemanning och Rekrytering

Med AI kommer alla rekryteringar att gå som smort. Vi kommer att bli pricksäkrare, komma till rätta med eventuellt fusk och framför allt kommer det att bli garanterat mångfald i våra organisationer. Är vi många som fått den bilden till oss? I mängder av artiklar, nyhetsbrev och i andra sammanhang från rekryteringsföretag, It-företag samt inte sällan också i branschmedia. 

Att AI kommer att vara, och säkert redan är något som används vid bemanning och rekrytering behöver man inte vara raketforskare för att räkna ut. Och det också från båda håll. Att de som söker jobb, är frilans eller konsulter också har tillgång till en mängd AI verktyg skall inte glömmas bort. På den fronten är väl då någon form av balans uppnådd. Även om det kan kännas ganska abstrakt att ett användningsområde för AI blir att identifiera om en ansökan eller CV är genererad just via AI. Tänk på att prompta – skriv min ansökan som om den inte vore skriven via AI.

Pa Prabert Råd till mitt framtida arbetsjag

 

Vikten av mångfald

För att då komma in på området kring mångfald. Något av det viktigaste att fokusera på för företag och organisationer. Visst hade drömmen varit att vi genom att vifta med trollspöet AI plötsligt hade kommit till rätta med det problem vi har med just mångfald. Speciellt när vi vet att organisationer med en bra mix av åldrar, kön, etnicitet och annat gång på gång visar att de levererar bättre resultat. Varför vi trots denna kunskap kör på i invanda hjulspår ter sig märkligt.

Utmaningar risker med AI 

Ett av, och kanske det största, problemet som är uppmärksammat kring även andra delar av användandet av AI är att det per automatik ärver ner den bias och reproducera de fördomar som finns. Det vill säga, om vi i en strävan av att till exempel öka vår mix av generationer, det vi kallar gentelligens, kommer AI ändå försöka övertyga oss om att de bästa personerna att matcha tillsammans är i hyfsat samma ålder. Inte ta in vare sig yngre, äldre eller mixa upp ålderstillhörigheten. Ett annat problem som lyfts fram är att AI per se också använder sig i någon form av slump i sin output. Vilket självklart är det vi precis vill komma bort från.

 

Framtida perspektiv 

Glädjande är att Institutet för framtidsstudier initierat en forskningsstudie kring just inkludering vid rekrytering och bemanning som skall vara klar 2024. Tills den och andra faktabaserade rön kring detta kommit fram bör vi, som vid allt AI användande, träda med viss försiktighet samt ha bra koll på resultaten och vad vi vill uppnå.  

Att frågan om ökad mångfald kommer upp är i sig alltid bra – med eller utan AI. För desto mer vi pratar om och medvetet försöker öka mångfalden kommer vi att förutom att vässa resultaten, bygga starkare varumärken, öka trivseln också bidra till ett bättre samhälle. Och allt det vill vi väl?